AirSon Engineering News 2024 Nova Lund investerar 40 miljoner kronor i hållbara energilösningar! AirSon, Case Stories, Energy, MEP | 2 May 2024

Nova Lund investerar 40 miljoner kronor i hållbara energilösningar!

Skandia Fastigheter är en trogen och återkommande kund hos oss på AirSon och ännu en gång har vårt samarbete visat sig vara framgångsrikt.

Sedan tidigare driver Skandia Fastigheter flera köpcentrum över hela Sverige och för drygt ett år sedan tog de över Nova Lund. Bland det första de gjorde var att tillsammans med oss på AirSon arbeta fram en energikartläggning och en energiplan. Med grund i detta arbete kommer 40 miljoner kronor investeras i hållbara energilösningar inom de närmsta åren.

Den omfattande investeringen ska säkerställa att handelsplatsens nettoförbrukning av energi är noll till år 2026. Bland åtgärderna märks främst en solcellspark på 20 000 kvadratmeter som ska installeras på taket samt ett 100-tal nya elbilsladdplatser. Förutom installation av egen energiproduktion ska även energianvändningen optimeras genom smarta lösningar för ventilation, kyla, värme, belysning och väderoptimerad klimatstyrning. Med solcellsparken, ett stort batteri och elbilsladdplatser kommer Nova bli en tillgänglig effektresurs i den svenska elsystemet via Svenska Kraftnät.

AirSon tackar för förtroendet att vi får vara en del av Nova Lunds energiomställning och ser fram emot nya samarbeten, både på Nova Lund och Skandia Fastigheters andra anläggningar!

Länk till pressmeddelande: https://www.mynewsdesk.com/se/nova-lund/pressreleases/nova-investerar-40-miljoner-i-haallbara-energiloesningar-3318778