AirSon Engineering News 2019 Martin Karlsson, AirSon Engineering - Årets entreprenör på Väla Handelsområde 2019! AirSon, Energy | 3 February 2020

Martin Karlsson, AirSon Engineering - Årets entreprenör på Väla Handelsområde 2019!

Martin Karlsson, AirSon Engineering, blev utsedd till årets entreprenör 2019 på Väla Handelsområde!

Martin, som arbetar som energiingenjör och projektledare, har under många år och med stort engagemang arbetat tillsammans med Väla Handelsområde gällande frågor som berör resurs-, energieffektivitet och hållbarhet för handelsområdet i Helsingborg. Arbetet har lett till stora besparingar och implementering av flera större åtgärder och investeringar där handelsområdet framgent satsar mot en nollvision gällande fastigheternas energianvändning till år 2023. Vi är mycket glada för denna fina utmärkelse!

Motiveringen för priset löd:

”Med kompetens, uthållighet och ett stort engagemang bidrar prisvinnaren till att Väla Handelsområde är banbrytande inom hållbarhet och resurseffektivitet. Väla har sänkt sin energianvändning med över 40% sedan 2013. Energibesparingen på ca 4 000 000 kr årligen har bidragit till att kunna utveckla Väla ytterligare för att fortsätta att vara ett framgångsrikt handelsområde.”

Martin Karlsson entrepreneur of the year 2019 at väla