AirSon Engineering News 2018 Dan Kristensson inbjuden som talare vid Tema Renrum i Stockholm AirSon, Controlled Environment | 5 December 2018

Dan Kristensson inbjuden som talare vid Tema Renrum i Stockholm

Under tisdag och onsdag den 27:e till 28:e november gick Tema Renrum av stapeln i Stockholm. Tema Renrum är Nordens ledande fortbildningsdagar inom renrumsteknik och arrangeras av Rentforum. AirSon Engineering var en av utställarna och Dan Kristensson, VD, var en av föreläsarna under konferensen.

Dan föreläste om vikten av energieffektivitet och digitalisering i installationstäta anläggningar och framförallt i relation till energikrävande renrumsinstallationer. Dessa anläggningars höga krav på renhet, höga luftflöden, snäva temperatur och fukthalter bidrar som regel till en väldigt (ofta onödigt) hög energianvändning.

Effektiv digitalisering och kontinuerligt energieffektiviseringsarbete kan ge oerhörda mervärden inom denna typen av anläggningar. Digitaliseringen är ett verktyg som kan användas för att skapa ordning, minska risker och informera ledningen, vilket i sin tur leder till välinformerade beslut och investeringar. AirSon arbetar aktivt med digitalisering i flertalet industrier och deras fastigheter i relation till energieffektivisering och värdeskapande i en kunskapsdriven förvaltning.

Speak at tema renrum