AirSon Engineering News 2018 Dan Kristensson inbjuden som talare vid Digital Industry Summit i Paris AirSon, Energy | 31 October 2018

Dan Kristensson inbjuden som talare vid Digital Industry Summit i Paris

Den 16e oktober gick 2018 Digital Industry Summit av stapeln i Paris. Dan Kristensson var inbjuden som en av talarna vid evenemanget.

Konferensen behandlade möjligheterna och utmaningarna för digitaliseringsprocessen inom industrin. Dan bjöds in som talare vid konferensen till följd av AirSon’s utmärkta digitaliseringsarbete av flera namnkunniga företags anläggningar, vilka har medfört stora energibesparingar och talrika mervärden för företagen.

AirSon arbetar aktivt med digitalisering i flertalet industrier och deras fastigheter i relation till energieffektivisering och värdeskapande i en kunskapsdriven förvaltning. Digitaliseringen är ett verktyg som kan användas för att skapa ordning, minska risker och informera ledningen, vilket i sin tur leder till välinformerade beslut och investeringar. Detta anses vara en av grundpelarna till ett effektivt och kontinuerligt energieffektiviseringsarbete och kan ge oerhörda mervärden inom industrin.

Digital summit logo

2018 Digital Industry Summit är ett evenemang där industriföretag kan hitta de tekniska, mänskliga och organisatoriska svaren på digitaliseringens utmaningar. Evenemanget gick av stapeln den 16e oktober och arrangerades i samarbete mellan företagen Siemens och Atos. På evenemanget samlades de företag och organisationer som berör digitaliseringsprocessens olika delar inom industrin, bl.a. slutanvändare, maskintillverkare, integratörer, politiska instanser, branschorganisationer och utbildningsorganisationer.