top of page

Produkter

 

AirSon Airshower

Airshower är en unik serie patenterade tilluftsdon avsedda för vertikalt deplacerande tillförsel av ett termiskt kontrollerat luftflöde. Donen ger med sin minimala kastlängd och låga turbulensgrad en exceptionellt hög ventilationseffektivitet. Med detta följer naturligt en låg ljudnivå, god luftkomfort och låg energianvändning.

Donen lämpar sig för komfortkylning av kontor, hem och publika lokaler, samt i lokaler med behov av en hög ventilationseffektivitet för att minska smittspridning eller dylikt. Donen har dessutom en unik förmåga att skapa distinkta zoner av behandlad luft med mycket liten inblandning av omgivande luft.

Det finns två typer av don, takdon (AS) samt väggdon (ASV). Takdonen är optimala för luftflöden upp till 170 l/s (600 m3/h). För mindre luftflöden upp till 70 l/s (250 m3/h) rekommenderas väggdonen.

Donen kan även beställas i ett antal kulörer. 

Egenskaper

  • Mycket hög ventilationseffektivitet

  • Lugna luftflöden och låg ljudnivå

  • Låg livscykelkostnad

  • Reducerad risk för luftburen smittspridning

  • Enkel och stilren design


För mer information och tekniska specifikationer, vänligen ladda ner produktbladen till höger. Här kan du även ladda ner övriga relaterade dokument samt plug-in för CAD.

Ladda ned Produktdatablad

Produktblad för takmonterad luftdusch (AS)

Produktblad för stor takmonterad luftdusch (AS-XL)

Produktblad för väggmonterad luftdusch (ASV)

Ladda ned Kvalitetscertifierikat

Certifikat ISO 9001:2015

Läs mer om produkter till 

Exempel på Applikationer

 

AirSons tilluftsdon lämpar sig för komfortkylning av kontor, hem och publika lokaler, samt i lokaler med behov av en hög ventilationseffektivitet för att minska smittspridning eller dylikt. 

Tekniken har även den unika förmågan att skapa distinkta zoner av behandlad luft, och tillämpningen av detta har lett till fina kommersiella förgreningar. Vi är t e x mycket stolta över att ha uppfunnit och utvecklat den första kostnadseffektiva och icke-farmaceutiska behandlingen av astma (se Airsonett AB). Vi är även stolta över att ha uppfunnit och utvecklat en helt ny metod för operationsventilation och kontroll av luftburen smitta (se Avidicare AB). Båda applikationerna använder såväl TLA-teknologin som luftduschen.

Övriga Publikationer

Läs en fristående bedömning av luftduschen utförd av Sunda Hus

Ladda ned byggvarudeklaration för AirSon Airshower

För mer information och beställning

 

För vidare information om donen och dess användningsområden eller beställning kontakta oss på

0431 - 40 25 83 eller kathrine.ericsson@airson.se

bottom of page