AirSon Engineering News 2021 AirSon förstärker organisationen under 2021 AirSon | 1 June 2021

AirSon förstärker organisationen under 2021

AirSon Engineering AB förstärker organisationen med två nya ingenjörer till kontoren i Ängelholm och Malmö.

Natalia Trabalikova är nyexaminerad civilingenjör inom byggteknik vid Slovak University of Technology i Bratislava. Natalia kommer från Slovakien och gjorde sin praktik på AirSon och anställdes efter det för att förstärka företagets konstruktionsavdelning. Hon kommer främst att arbeta med VVS-konstruktion inom företagets olika energieffektiviseringsprojekt.

Isac Ederberg är nyexaminerad högskoleingenjör inom byggteknik med inriktning mot arkitektur vid lunds tekniska högskola. Isac skrev sitt examensarbete tillsammans med AirSon angående smittspridning i inomhusmiljö och fick därefter anställning som VVS-ingenjör och kommer utgå från kontoret i Malmö.

”Företaget har under senare tid haft en väldigt positiv utveckling och med denna rekrytering står vi rustade för fortsatt nationell och internationell expansion. Vi är mycket nöjda med att Natalia och Isac valt att arbeta med oss och förstärka företaget inom konstruktion och energiteknik. Rekryteringen ligger helt i linje med vår grundfilosofi gällande god ingenjörskunskap och kvalitet och vi hälsar våra nya medarbetare varmt välkomna”, säger Dan Kristensson, VD, AirSon Engineering AB.

Natalia and Isac joins AirSon