AirSon Engineering News 2019 AirSon förstärker organisationen under 2019 AirSon | 14 November 2019

AirSon förstärker organisationen under 2019

AirSon Engineering AB förstärker organisationen med tre nya ingenjörer, tre specialister inom VVS-projektering respektive energiteknik. Alla tre kommer att utgå från Ängelholm.

Petter Gustafsson är nyexaminerad Civilingenjör inom Energiteknik med inriktning Energieffektivisering i byggnader vid Umeå Universitet. Petter kommer i sin tjänst på AirSon främst att arbeta med VVS-konstruktion och rådgivning inom företagets olika konsult- och entreprenadprojekt.

Henrik Banche är utbildad energiingenjör och har studerat Energispecialist Byggnader vid KYH i Malmö. Henrik har en lång erfarenhet inom olika typer av energieffektiviseringsprojekt. Han kommer närmast från företaget Bengt Dahlgren i Helsingborg och kommer att förstärka AirSons Energiavdelning och främst arbeta med att leda arbetet i AirSons energispar- och digitaliseringsprojekt samt med projektledning av implementering av energiåtgärder.

Erik Elsmén är utbildad civilingenjör och har studerat väg och vatten vid Lunds Tekniska Högskola. Erik har en lång erfarenhet inom VVS-projektering. Han kommer närmast från företaget Bengt Dahlgren i Helsingborg och kommer att förstärka AirSons projekteringsavdelning och arbeta med de mer installationstäta nybyggnadsprojekten inom främst läkemedel, medicinteknik och mikro-elektronik.

”De senaste åren har medfört en väldigt positiv utveckling för företaget vilket fört med sig många nya och intressanta projekt. Med dessa rekryteringar står vi rustade för en fortsatt nationell och internationell expansion samtidigt som vi försäkrar god ingenjörsverksamhet och kvalitet. Vi är mycket nöjda med att Petter, Henrik och Erik har valt att arbeta med oss. Rekrytering ligger helt i linje med vårt fokus på god ingenjörskunskap och organisationen förstärks inom områdena konstruktion, energiteknik och projektledning”, säger Dan Kristensson, VD, AirSon Engineering AB.

Petter, Henrik and Erik joins AirSon