AirSon Engineering News 2019 AirSon Engineering blir en del av E.ON AirSon | 23 May 2019

AirSon Engineering blir en del av E.ON

Effektivisering av energianvändningen hos industri- och företagskunder är avgörande för att nå Sveriges högt ställda klimat- och miljömål. Så även för AirSons kunder med ofta hårt kravställda produktions och inomhusmiljöer.

E.ON är Europas största privata energibolag och de har en mycket ambitiös hållbarhetsprofil. De har som enda större energibolag satt en tydlig målsättning om att bli helt fossilfria före utgången av 2025. Köpet av AirSon är tänkt att stärka E.ON’s erbjudande inom energilösningar för framförallt industrin. E.ONs erbjudande till företags- och industrikunder inkluderar idag bland annat värme-/kylalösningar, solenergi, mobilitetslösningar och energiförsäljning.

AirSon Engineering har en gedigen erfarenhet av och kompetens inom installationsteknik och en djup förståelse för våra kunders processer och energibehov. Förvärvet gör det ännu enklare för våra kunder att minska både energikostnader och klimatpåverkan, säger Joakim Adgård, försäljningschef på E.ON. 

För AirSons del kommer köpet att innebära en större aktör i ryggen och betydligt mer muskler att genomföra större projekt. I övrigt är det mest ”business as usual” som gäller, säger Dan Kristensson, VD på AirSon.

AirSon EON