AirSon Engineering News 2018 AirSon totalprojektör för ombyggnad av ny livsmedelsproduktion Case Stories, Pharma & Med-tech, Controlled Environment, MEP | 11 November 2018

AirSon totalprojektör för ombyggnad av ny läkemedelsproduktion

McNeil AB i Helsingborg skall påbörja tillverkning och paketering av Rhinocort Aqua, en nässpray som dämpar inflammation och allergiska reaktioner i näsan. Produktionen är uppdelad i tre steg; blandning, fyllning och förpackning med en samlad produktionsyta om drygt 1 000 m2 i s.k. ren zon miljö. Det som nu återstår av projektet är avslutande validering och stabilitetstester av hela produktionslinjen!

AirSon har ansvarat för byggprojektet som totalprojektör från förstudie till detaljprojektering, samt bygg- och installationsledning under hela genomförandet. Projektet anses som ett mycket lyckat exempel på en väl genomförd samverkansentreprenad i flera avseenden, bl.a. budget och tidplan.

McNeil logo

McNeil AB i Helsingborg är en av stadens största privata arbetsgivare med omkring 650 medarbetare. Företaget är specialiserade på tillverkning av läkemedel för egenvård, vilket innebär receptfria produkter på apotek och dagligvaruhandel. Företaget är sedan 2006 en del av den amerikanska Johnson & Johnson-koncernen vilken är en av världens största hälso- och läkemedelskoncerner.