AirSon Engineering News 2018 AirSon Engineering förstärker organisationen med tre nya medarbetare AirSon | 24 September 2018

AirSon Engineering förstärker organisationen med tre nya medarbetare

AirSon Engineering AB har under 2018 förstärkt organisationen med tre nya medarbetare. Två specialister inom VVS-projektering respektive energiteknik, Mathilda Bengtsson och Johanna Johansson, samt en ekonomichef, Niklas Lundgren Alla tre kommer arbeta vid företagets huvudkontor i Ängelholm.

Mathilda Bengtsson är nyexaminerad Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad med inriktning mot Energi och installationsteknik vid Lunds Universitet. Mathilda kommer främst att arbeta med VVS-konstruktion och rådgivning inom företagets olika konsult- och entreprenadprojekt.

Johanna Johansson, kurskamrat med Mathilda, är även hon nyexaminerad Civilingenjör inom Väg och vattenbyggnad med inriktning mot Energi och installationsteknik vid Lunds Universitet.  Johanna kommer i sin tjänst på AirSon att främst arbeta med energiberäkning och rådgivning inom företagets olika energieffektiviseringsprojekt.

Både Mathilda och Johanna kom först i kontakt med AirSon under 2017 då de genomförde sitt examensarbete i företagets regi. Examensarbetet behandlade en innovativ och nytänkande teknik för energieffektivisering genom att utnyttja olika lokalers energisignaturer inom ett geografiskt begränsat område. Detta genom att utnyttja lågtempererad värmeöverföring samt värmepumpning för förädling av värmeenergi. Under våren 2018 fick de anställning och har sedan dess visat på en bred teoretisk kompetens och har axlat rollen som konstruktör respektive energirådgivare mycket väl i företaget.

Niklas Lundgren är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och började hos AirSon i september 2018. Niklas har lång erfarenhet inom företagsekonomi och kommer närmaste från företaget Automations Partner i Helsingborg AB där han arbetat som ekonomichef. Dessförinnan har han arbetat som redovisningskonsult på Ernst & Young. Niklas kommer att fylla rollen som ekonomichef även på AirSon. Inledningsvis med att utveckla och effektivisera företagets ekonomistyrning genom inköp och implementering av ett helt nytt affärssystem.

”Denna rekrytering ligger helt i linje med företagets grundfilosofi gällande kreativ och god ingenjörskunskap, samt möjliggör en fortsatt expansion inom både nationella och internationella projekt. AirSon Engineering har under de senaste åren utvecklats i mycket positiv riktning med många nya och prestigefyllda projekt. Förstärkningen på ekonomisidan är vid det här laget dessutom helt nödvändig för att kunna fortsätta i samma tillväxttakt. Vi är därför mycket nöjda med att Mathilda, Johanna och Niklas har valt att komma och arbete med oss, och hälsar dem varmt välkomna” säger Dan Kristensson, VD.

Johanna, Mathilda and Niklas joins AirSon