VVS - Projektering

 

AirSon projekterar och bygger integrerade VVS, Kyl och Tryckluftsinstallationer åt svensk industri. Vår projektering fokuserar på installationstäta anläggningar med höga krav på låg energianvändning ochsnäva toleranser på exempelvis temperaturer, renhet, energianvändning, fukt eller partikelnivåer.

Vi har som exempel projekterat ett stort antal formsprutningsfabriker genom åren, både inom och utom Sveriges gränser. Sannolikt fler än något annat svenskt ingenjörsföretag! 35 års noggrann uppföljning av olika konstruktioner och olika typer av formsprutor har försett oss med unika och innehållsrika databaser på effekt- och energibehov för värme, kyla och ventilation. Med det har vi möjlighet att projektera och bygga riktigt energisnåla, effektiva och komfortabla produktionsanläggningar.

 

Genom att anlita AirSon får du tillgång till en ingenjörsbyrå som designar, konstruerar, projektleder och installerar effektiva, integrerade och nyckelfärdiga VVS installationer för process- och komfortkyla, värme och värmeåtervinning, tryckluft, sanitet och ventilation. Du får tillgång till en erfaren partner i din byggprocess, med en stor kunskap om just din industri och din process.

AirSon har en imponerande referenslista och ett gott rykte i branschen.

AirSon projekterar installationer för

Värme

Kyla

Ventilation

Tryckluft

Vatten / Sanitet

Gas / Ånga

"Från ax till limpa"

Vi designar och skräddarsyr ett arbetssätt efter ert företags behov. Vi kan vara behjälpliga med alltifrån mindre utredningar, projektledning, projektering och rådgivning på beställarsidan till nyckelfärdiga totalentreprenader. Det som binder samman vårt arbete är vår samlade expertis inom energi- och installationsteknik och kontrollerat inneklimat.

Vi kan ta hand om projektets alla faser, från inledande utredningar till besiktning och validering. Vi kan även vara behjälpliga i anläggningens driftsfas genom olika energi-, digitaliserings- och optimeringsprojekt. Vi hjälper er att skräddarsy det arbetssätt som passar just era behov!

Formsprutningsindustri

AirSon Engineering har över 30 års erfenhet av installationer inom formsprutningsindustrin. I denna värmeintensiva miljö lämpar sig AirSons patenterade teknik (TLA) mycket väl. Med vår gedigna referenslista och kompetens inom kyla och luftföring så kan vi effektivt hjälpa er med era installationer.

I och med vår långa referenslista gällande projekt inom formsprutningsindustrin så har vi på AirSon även utvecklat en unik beräkningsmodell för komfort och energiberäkningar i formsprutningshallar. I denna utnyttjar vi vår egenutvecklade TLA-teknologi och kan med hjälp av denna erbjuda ett gott inneklimat till en bråkdel av energikostnaden mot en konventionellt omblandande ventilationsprincip. 
 

Vår kompetens lämpar sig framförallt inom 

AirSon har en lång referenslista med många avancerade och komplicerade projekt. Vår kompetens lämpar sig framförallt inom installationstäta projekt med höga krav och snäva toleranser

Höga krav och låga toleranser

AirSon Engineering tar sig framförallt an projekt där kraven är höga och toleranserna är små. Det kan handla om industrier, processer forskningsanläggningar eller lokaler som kräver precision en kontrollerad inomhusmiljön med exempelvis krav på temperaturer, fukt, ljud, partikelnivå eller olika typer av föroreningar.

I våra lufttekniska laboratorier kan vi utföra studier för specifika projekt och därmed hjälpa er att lösa problem för besvärliga processer.

Installationstäta projekt

Installationstäta projekt innebär fastigheter, industrier eller forskningsanläggningar där installationerna för kyla, värme, ventilation med mera är många, avancerade och där energianvändningen hög. Det kan vara projekt där installationerna är i behov av en intelligent samordning och drift för att nå önskat resultat. Installationstäta anläggningar kan vara alla typer av tillverkningsindustrier men även fastigheter med höga komfortkrav, eller en avancerad process. Vi ser till helheten och kan hjälpa er genom att leverera nyckelfärdiga lösningar som passar era behov.

Skyddsventilation

AirSon har arbetat med forskning, utveckling, rådgivning och nyckelfärdiga installationer inom området skyddsventilation sedan starten 1981.

I mitten av 90-talet arbetade AirSon i ett flertal projekt inom svensk och utländsk båtindustri. Projekten följdes upp av Svenska Arbetsmiljöinstitutet och slutade i att man fann det kommersiellt möjligt att halvera gränsvärdet för styren i dessa miljöer. Halveringen möjliggjordes genom innovativ teknik (TLA) som gav väldigt låg exponering i mycket kostnadseffektiva installationer.

Address

Airson Engineering AB

Metallgatan 33

SE-262 72 Ängelholm

Sweden

Organisationsnr: SE 559193-9235

Address Norway
AirSon AS
Nordseterveien 4
1176 Oslo  
Norway

Contact us

Phone:  +46 (0)431 - 40 25 80

E-mail:    info@airson.se

Norway

Telefon:  +47 9795 3349

E-post: post@airson.no