top of page

Teknologi

 

Traditionella ventilationssystem som bygger på hög impuls-/omblandande teknik når sällan verkningsgrader över 1:1. Genom AirSon´s unika plattformsteknologi TLA (Temperature controlled Laminar Airflow) kan man nå verkningsgrader mellan 1,5:1 och ∞:1, vilket gör underverk för såväl investeringskostnader som långsiktiga energikostnader.

Precis som traditionellt deplacerande ventilation utnyttjar TLA existerande konvektionsströmmar för att föra bort oönskade partiklar och värme. På så sätt drar TLA nytta av de luftströmmar som redan finns i ett rum, istället för att som omblandande ventilation bryta och blanda om konvektionsströmmarna. TLA använder speciella takmonterade tilluftsdon (Airshower) som tillför luft med minimal impuls. Genom att tillföra luften något kallare är omgivande rumstemperatur (med högre densitet) skapas en sjunkande/deplacerande luftström mot de lägre och kallare delarna av rummet. Föroreningar följer konvektionsströmmarna mot taket varvid de evakueras.

Tekniken har även den unika förmågan att skapa distinkta zoner av behandlad luft, och tillämpningen av detta har lett till fina kommersiella förgreningar. Vi är t e x mycket stolta över att ha uppfunnit och utvecklatden första kostnadseffektiva och icke-farmaceutiska behandlingen av astma (se Airsonett AB). Vi är även stolta över att ha uppfunnit och utvecklat en helt ny metod för operationsventilation och kontroll av luftburen smitta (se Avidicare AB). Båda applikationerna använder såväl TLA-teknologin som luftduschen.

 

Exempel på TLA applicerad i kontorsmiljö

AirSons lufttekniska laboratorier

Vid huvudkontoret i Ängelholm har AirSon Engineering tre lufttekniska laboratiorier. I dessa kan vi själva kontrollera klimatet och lufteföringen i rummet och således utföra utredningar och tester för att hjälpa er att ta fram renrums- och ventilationslösningar som är skräddarsydda för er process och verksamhet. Vi kan bland annat undersöka effektiviteten av olika luftföringsprinciper, temperaturerstudier, partikelmätningar och med hjälp av rök kan vi illustrativt visa luftrörelser i rummet. 

I dessa laboratorier har även AirSon utfört stor del av sina forsknings- och utvecklingsprojekt. Bland annat har vi utvecklat vår unika platformsteknologi TLA (Temperature controlled laminar airflow) i dessa labb, samt tagit fram ett antal unika applikationer för teknologin.

Exempel på Applikationer

 

Donen lämpar sig för komfortkylning av kontor, hem och publika lokaler, samt i lokaler med behov av en hög ventilationseffektivitet för att minska smittspridning eller dylikt. 

Tekniken har även den unika förmågan att skapa distinkta zoner av behandlad luft, och tillämpningen av detta har lett till fina kommersiella förgreningar. Vi är t ex mycket stolta över att ha uppfunnit och utvecklat den första kostnadseffektiva och icke-farmaceutiska behandlingen av astma (se Airsonett AB). Vi är även stolta över att ha uppfunnit och utvecklat en helt ny metod för operationsventilation och kontroll av luftburen smitta (se Avidicare AB). Båda applikationerna använder såväl TLA-teknologin som luftduschen.

Publikationer

AirSon Airshower

Airshower är en unik serie patenterade tilluftsdon avsedda för vertikalt deplacerande tillförsel av ett termiskt kontrollerat luftflöde. Donen ger med sin korta kastlängd och låga turbulensgrad en exceptionellt hög ventilationseffektivitet. 

Airshower bygger på AirSon´s unika plattformsteknologi TLA (Temperature controlled Laminar Airflow)

bottom of page