top of page
Industri   |   Energiintensiva anläggningar   |   Lokal produktion   |   Implementering

Energieffektivisering

 

Hållbarhet  |  Effektiv energianvändning  | Digitalisering

Energieffektivitet och effektiv design är en grundsten i allt vårt arbete inom installation- och energiteknik. Från renrumsdesign och luftföringsteknologi till lokal energiproduktion och digitaliseringsprojekt. Vi har lång erfarenhet av installationer i energiintensiva anläggningar och fastigheter och vi har många exempel på lyckade genomförda effektiviseringsprojekt. Vår spetskompetens kan bidra till att skapa effektivitet och hållbarhet och en kunskapsdriven förvaltning i anläggningens driftskede.

 

Vi erbjuder våra tjänster som projektledare, energiingenjörer och totalentreprenörer och vi skräddarsyr vårt arbetssätt för att passa er organisation och anläggning. Vårt fokus ligger på analys, implementering och effektivisering för att verkligen minimera kostnader i relation till anläggnings drift, och genom fokus på en lönsam implementering även skapa hållbarhet och minimera klimatpåverkan.

 

Kontakta oss gärna för att hitta ett arbetssätt där vi med vår spetskunskap kan hjälpa er att sänka kostnader, skapa hållbarhet, få en djupare förståelse för era system och möjliggöra en effektiv och kunskapsdriven förvaltning av er anläggning.

Referenser & Projekt

Energispar & Digitalisering

Vi driver energispar och digitaliseringsprojekt för flera av Sveriges största och mest namnkunniga företag

Implementering & entreprenad

Allt från förstudier och utredningar till nyckelfärdiga entreprenader med uppföljning av besparingar

Nollvision 2023 - Väla

Hur skapas en nettonoll energianvändning för fastigheterna på ett av Sveriges största handelsområden

Lokal Energiproduktion

Solkraft, värmepumpar, kylmaskiner, Virtual Powerplants

- Vi utreder, analyserar dimensionerar och installerar

Energiberäkning  |  Energikartläggning  |  Energideklaration

Energiberäkning

En energi- och komfortberäkning utförs för att säkerställa en ny byggnads framtida energi, effekt och komfort. Detta kan behövas för att möta allt hårdare nybyggnadskrav, klara olika certifieringar eller för att identifiera möjliga åtgärder i ett tidigt skede.

Vi simulerar byggnadens energi & effektprestanda och komfort och identifierar åtgärder och eventuella problemområden redan i projekteringen. Vi kan även hjälpa er att certifiera er byggnad i enlighet med flertalet miljö- och energistandarder, t.ex. Miljöbyggnad eller LEED. 

Värmeförluster från byggnad

Energieffektivisering och politik

EU och Sveriges regering har satt som mål att sänka energiintensivitet i landet med 20 % fram till år 2020. För att nå detta mål så har Sveriges regering tagit beslut för att underlätta och gynna arbete med energieffektivisering. Exempelvis:​

  • Lagen om energikartläggning för stora företag

  • Klimatklivet, naturmyndighetens bidrag till lokala klimatinvesteringar

  • All nybyggnation ska från 2021 vara s.k. Near zero energy buldings

  • Stöd till energikartläggning i mindre och medelstora företag

bottom of page