Energi

 

AirSon Engineering har decennier av erfarenhet inom nybyggnationsprojekt och energianvändning för fastighetsinstallationer. Vi använder vår kompetens och kunskap och överför dessa till befintliga byggnader. På detta sätt kan vi hjälpa er med att energieffektivisera er verksamhet, få en djupare förståelse för era system, sänka era energikostnader, förbättra och förenkla driften samt minska er klimatpåverkan

Energiberäkning

Hur mycket energi använder er fastighet eller hur energieffektiv kommer er framtida byggnad vara?

Låt oss hjälpa er med energi-beräkningar. Vi simulerar hur omgivningen påverkar er fastighet och hjälper er åtgärda eventuella problemområden redan på ett projekteringsstadium. Vi kan även hjälpa er med att certifiera er byggnad enligt flertalet miljö- och energistandarder. Bland annat arbetar vi med energiberäkningsprogrammet IDA ICE. 

Energikartläggning

I en energikartläggning kartläggs fastighetens energianvändning, dess installationer och klimatskal analyseras i sin helhet. Energibesparande åtgärder identifieras och beräknas. Energikartläggningen presenteras i en rapport och med en plan för framtida energiinvesteringar med fokus på ekonomi och kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Vi kan även på ett framgångsrikt sätt hjälpa er att genomföra intressanta åtgärder. 

Energirådgivning

Vi skräddarsyr ett energisparprojekt som passar era behov. Det kan handla om ett övergripande angreppssätt i energiintensiv fastighet eller process eller en undersökning och energiberäkning av en enskild åtgärd.

 

Vi hjälper er att ta rätt beslut, ekonomiskt-, energi- och miljömässigt.  

Energieffektivisering och politik

EU och Sveriges regering har satt som mål att sänka energiintensivitet i landet med 20 % fram till år 2020. För att nå detta mål så har Sveriges regering tagit beslut för att underlätta och gynna arbete med energieffektivisering. Exempelvis:​

  • Lagen om energikartläggning för stora företag

  • Klimatklivet, naturmyndighetens bidrag till lokala klimatinvesteringar

  • All nybyggnation ska från 2021 vara s.k. Near zero energy buldings

  • Stöd till energikartläggning i mindre och medelstora företag

Nyheter om AirSons energiarbete

 

Dan Kristensson inbjuden som talare vid Digital Industry Summit i Paris

October 31, 2018

Den 16e oktober gick 2018 Digital Industry Summit av stapeln i Paris. Dan Kristensson var inbjuden som en av talarna vid evenemanget.

Konferensen behandlade möjligheterna och utmaningarna för digitaliseringsprocessen inom industrin. Dan bjöds in som talare vid konferensen till följd av AirSon’s utmärkta digitaliseringsarbete av flera namnkunniga företags anläggningar, vilka har medfört stora energibesparingar och talrika mervärden för företagen.

 

AirSon arbetar aktivt med digitalisering i flertalet industrier och deras fastigheter i relation till energieffektivisering och värdeskapande i en kunskapsdriven förvaltning. Digitaliseringen är ett verktyg som kan användas för att skapa ordning, minska risker och informera ledningen, vilket i sin tur leder till välinformerade beslut och investeringar. Detta anses vara en av grundpelarna till ett effektivt och kontinuerligt energieffektiviseringsarbete och kan ge oerhörda mervärden inom industrin.

1 / 7

Please reload

Address

Airson Engineering AB

Metallgatan 33

SE-262 72 Ängelholm

Sweden

Organisationsnr: SE 559193-9235

Address Norway
AirSon AS
Nordseterveien 4
1176 Oslo  
Norway

Contact us

Phone:  +46 (0)431 - 40 25 80

E-mail:    info@airson.se

Norway

Telefon:  +47 9795 3349

E-post: post@airson.no