AirSon Engineering HQ

Metallgatan 33, Ängelholm

35 år

Om AirSon

 

AirSon är en privatägd och forskningsbaserad grupp av företag sammanbundna genom ägandeskap och en unik teknologi (TLA). Inom gruppen fokuserar AirSon Engineering AB på rådgivning och entreprenader inom energi- och installationsteknik. Företaget grundades 1981 av Jan Kristensson och firar 35-års jubileum i år. AirSons kompetens är speciellt lämpad för de installationstäta och de mer avancerade projekten inom kommersiella anläggningar, forskningsanläggningar, mikroelektronik, medicinteknik, läkemedel, formsprutning och livsmedelsindustri.

Genom att verka för en kreativ ingenjörskultur i framkant av den teknologiska utvecklingen har företaget blivit en plantskola för goda ingenjörer och nytänkande innovation. Företaget har genom åren producerat ett imponerande antal patent, nya produkter och kommersiella förgreningar vid sidan den primära verksamheten.

Företagets huvudkontor är placerat i Ängelholm, men våra projekt sträcker sig över hela världen.

Vår expertis:

"Från ax till limpa"

Vi designar och skräddarsyr ett arbetssätt efter ert företags behov. Vi kan vara behjälpliga med alltifrån mindre utredningar, projektledning, projektering och rådgivning på beställarsidan till nyckelfärdiga totalentreprenader. Det som binder samman vårt arbete är vår samlade expertis inom energi- och installationsteknik och kontrollerat inneklimat.

Vi kan ta hand om projektets alla faser, från inledande utredningar till besiktning och validering. Vi kan även vara behjälpliga i anläggningens driftsfas genom olika energi-, digitaliserings- och optimeringsprojekt. Vi hjälper er att skräddarsy det arbetssätt som passar just era behov!

Nationellt och Internationellt

AirSon Engineerings huvudkontor är beläget i Ängelholm i nordvästra Skåne, men våra projekt sträcker sig över hela världen. Nationellt sträcker sig våra projekt från sydligaste Skåne till nordligaste Norrland. Internationellt följer vi framförallt våra kunder och svenskbaserade företag ut på den internationella arenan och agerar alltifrån rådgivare, projektörer, projektledare till entreprenörer.

Vi på AirSon Engineering har omfattande erfarenhet av projekt i flertalet olika länder och i många olika världsdelar och tar oss gärna an era internationella projekt!

Vår expertis

AirSon Engineering är ett ingenjörsföretag som arbetar med rådgivning och utför entreprenader inom energi- och installationsteknik och kontrollerat inneklimat. Vårt fokus ligger på installationstäta anläggningar med höga krav och snäva toleranser.

Vi är framförallt lämpade för de svårare projekten med omfattande installationer, stora energiflöden och snäva toleranser. Våra kunder återfinns huvudsakligen inom industrin och framförallt inom branscherna; medicin & läkemedel, elektronik, forskning, livsmedel och deras respektive underleverantörer.

Forskning

Elektronik

Medicin & läkemedel

Livsmedel

Formsprutning

& Extrudering

AirSon's historia - Tidslinje

 

Besök oss på vårt huvudkontor i Ängelholm!

Internationella kunder tar sig enkelt hit via Köpenhamns flygplats, Kastrup, och sedan kusttåget mot Göteborg. 

 

Inhemska kunder kan välja mellan bil (E6), tåg (Västkustbanan) och flyg (Ängelholms flygplats).

Address

Airson Engineering AB

Metallgatan 33

SE-262 72 Ängelholm

Sweden

Organisationsnr: SE 559193-9235

Address Norway
AirSon AS
Nordseterveien 4
1176 Oslo  
Norway

Contact us

Phone:  +46 (0)431 - 40 25 80

E-mail:    info@airson.se

Norway

Telefon:  +47 9795 3349

E-post: post@airson.no