top of page

AirSon Engineering HQ

Metallgatan 33, Ängelholm

40 år

AirSon_Powered by E.ON.png

AirSon Engineering AB arbetar med rådgivning och entreprenader inom energi- och installationsteknik. Företaget grundades 1981 av Jan Kristensson har en historia av präglad av forskning och utveckling och en unik teknologi (TLA). Genom att verka för en kreativ ingenjörskultur i framkant av den teknologiska utvecklingen har företaget blivit en plantskola för goda ingenjörer och nytänkande innovation. Företaget har genom åren producerat ett imponerande antal patent, nya produkter och kommersiella förgreningar vid sidan den primära verksamheten och teknologiska avknoppningar för applikationer både för operationssalar och för medicinteknisk behandling av svår astma och allergi. Sedan 2019 är AirSon Engineering ett helägt dotterbolag till E.ON.

 AirSons kompetens är speciellt lämpad för energiintensiva, installationstäta och de mer avancerade projekten inom industri, produktion, kommersiella anläggningar, forskning, mikroelektronik, medicinteknik, läkemedel, formsprutning och livsmedelsindustri. Vårt fokus ligger på avancerade anläggningar med höga krav och snäva toleranser gällande exempelvis temperaturer, renhet, energianvändning, fukt eller partikelnivåer.

Med fokus på funktion, effektivitet, hållbarhet, digitalisering, innovation och kreativ ingenjörskonst hjälper vi några av Sveriges största och mest namnkunniga företag med installationstekniska lösningar, kontrollerade miljöer och energieffektivisering, både nationellt och internationellt. Vårt arbetssätt är flexibelt och vi skräddarsyr alltid våra projekt för att passa organisationen där vi kan erbjuda alltifrån projektledning och rådgivning till nyckelfärdiga totalentreprenader.

Företagets huvudkontor är placerat i Ängelholm, men våra projekt sträcker sig över hela världen.

Vad gör AirSon Engineering unika:

Nationellt & Internationellt

AirSon Engineerings huvudkontor är beläget i Ängelholm i nordvästra Skåne, men våra projekt sträcker sig över hela världen.

Internationellt följer vi framförallt våra kunder och svenska företag ut på den internationella arenan och agerar alltifrån rådgivare, projektörer, projektledare till entreprenörer.

Vi på AirSon Engineering har omfattande erfarenhet av projekt i flertalet olika länder och i många olika världsdelar och tar oss gärna an era internationella projekt!

AirSon International.png

AirSon's historia - Tidslinje

 

Besök oss på vårt huvudkontor i Ängelholm!

Internationella kunder tar sig enkelt hit via Köpenhamns flygplats, Kastrup, och sedan kusttåget mot Göteborg. 

 

Inhemska kunder kan välja mellan bil (E6), tåg (Västkustbanan) och flyg (Ängelholms flygplats).

bottom of page